معرفی دیوار فوق سبک رپید وال
این دیوار یکی از سبکترین و بهترین دیوارهاي مورد استفاده در انواع ساختمانهاي معمول است. در ادامه ابتدا
مصالح بکار رفته در دیوار پیش ساخته فوق سبک رپید وال توضیح داده شده است.

مقطع برش خورده دیوار پیش ساخته سبک رپیدوال

نماي تمام شده دیوار رپید وال از داخل (سازه ال اس اف)

نماي تمام شده دیوار رپید وال از داخل (سازه ال اس اف)

آجراي نماي آجري روي دیوار رپید وال (سازه ال اس اف)

اجراي رپید وال بعنوان پرکننده بین دیوارهاي ال اس اف

1-مواد تشکیل دهنده جداره هاي خارجی دیوار رپیدوال 

(BETA PLASTER) گچ بتا 

سنگ گچ که در طبیعت یافت می شود با روش ها و ابزارهاي مختلف صنعتی از معادن استخراج شده و توسط
سنگ شکن هاي چکشی به کلوخه هاي 40 سانتی خرد می شوند. سپس در کارخانه به سنگ شکن هاي فکی
منتقل می شوند تا آن ها را به ابعاد ریز و چند میلیمتري تبدیل کند. محصول بدست آمده را به سیلوها می
فرستند و سپس توسط تسمه هاي نقاله به کوره هاي گچ پزي منتقل می کنند تا در دماي تنظیم شده پخته
شوند. پس از مرحله پخت، محصول را به آسیاب هاي مخصوص می فرستند تا بصورت پودر در بیایند.

Beta plaster معرفی گچ بتا 

گچ بتا یک محصول نوین با بهره گیري از تکنولوژي هاي روز دنیا، تولید و عرضه می شود. با توجه به خصوصیات
این محصول، می توان از آن براي پوشش دهی سطوح و عایق کاري استفاده کرد. گچ بتا یکی از مصالح پر کاربرد
در صنایع مختلف می باشد که البته بیشترین مصرف آن، با توجه به ویژگی هایی که دارد مربوط به صنعت
ساختمان سازي است.
گچ ساختمانی یک درصد افزایش حجم دارد و در نتیجه سطحی که گچ بوجود می آورد به علت نداشتن سوراخ
هاي ریز، یک سطح صاف و بهداشتی بوده و می توان از آن براي پوشش دهی سطوح وسیع بدون درز انبساط
استفاده کرد.

تفاوت گچ بتا با گچ آلفا 

در حقیقت میتوان گفت تفاوت اصلی گچ بتا با گچ آلفا، نحوه پخت سنگ گچ آن می باشد. براي تولید گچ آلفا،
گچ هاي میکرونیزه را در کوره هاي اتوکلاو یا همان کوره هاي حرارت غیر مستقیم تحت فشار و دماي بالاي قرار
می دهند تا داراي ویژگی هاي خاص شوند. این روش پخت با روش پخت گچ هاي بتا کاملا متفاوت است که در
ادامه با آن آشنا خواهید شد.

فرایند تولید گچ بتا 

سنگ گچ به روش حرارت مستقیم در کوره هاي دوار استوانه اي و در حرارت بین 100 تا 300 درجه
سانتیگراد، حدود 75 درصد آب خود را از دست می دهد و به گچ پخته تبدیل می شود. به این نوع گچ و با این
رو پخت، گچ بتا، گچ بنایی، گچ پلاستر ساختمانی یا گچ استاکو نیز گفته می شود. بطور کلی بدلیل مقاومت
بالاي خمشی و فشاري گچ بتا از این محصول براي سطوحی مانند گچکاري نماي بیرونی ساختمان، دیوارهاي
داخلی ساختمان و آثار باستانی استفاده می شود.

ویژگی هاي گچ بتا 

شکل پذیري مطلوب
مناسب براي گچبري هاي سنتی و مرمت آثار باستانی
مقاومت در برابر حریق
مقاوت در برابر رطوبت
مناسب براي استفاده در نماي خارجی ساختمان
قابل استفاده براي دیوارهاي داخلی ساختمان

کاربرد گچ در صنایع مختلف 

ساختمان سازي: براي اندود، سفید کاري، تولید قطعات پیش ساخته و گچبري هاي تزئینی، عایق
صوتی و حرارتی، مجسمه سازي و … به کار می رود.
صنعت کاشی و سرامیک
صنعت سیمان
شیشه گري
ریخته گري
کشاورزي : تهیه کود و سم هاي شیمیایی، تامین کلسیم و سولفور مورد نیاز گیاهان، بهبود بخشیدن به 
خاك، خنثی کردن سدیم در خاك هاي قلیایی و..…
پزشکی
کاغذ سازي : براي شفاف کردن کاغذ
پتروشیمی
چرم سازي و…

2-1- جداره ي میانی دیوار پیش ساخته فوق سبک رپید وال

پلی استایرن 

جدار ه ي میانی دیوار پیش ساخته رپید وال از جنس پلی استایرن است. یونولیت یا پلاستوفوم ماده اي سفید
رنگ و عایق رطوبت و صدا است که اولین بار توسط آلمان نازي در جنگ جهانی دوم براي ساخت پل هاي شناور
روي آب ساخته شد. فوم پلی استایرن یکی از فرآورده هاي صنایع پتروشیمی بوده و شکل ظاهري آن از بلورهاي
ریز تشکیل شده است که در مجاورت فشار و بخار منبسط می گردد. لایه هاي کناري در دیوار پیش ساخته رپیدوال با استفاده از تور يهاي مخصوص به لایه میانی متصل م یشوند. علاوه بر افزایش مقاومت و چسبندگی بین
لایه ها، منجر به عدم شکنندگی در برابر ضربه و عدم آوار این نوع دیوار پیش ساخته می گردد.

2-دتایل اجرایی دیوار رپید وال براي سازه هاي ال اس اف

به دلیل ماهیت ساز ه هاي ال اس اف که دیوارهاي از استاد هایی با فواصل حدود 60 سانتی ساخته شده اند براي
ایجاد عایق مناسب حرارتی و صوتی مناسب اغلب این فواصل موجود با عایقهایی از قبیل پشم سنگ پر م یشود.
البته استفاده از پشم سنگ بین دیوارها از لحاظ حرارتی عایق مناسبی می باشد لیکن استحکام مورد نظر کارفرما
بخصوص در موارد امنیتی و صوتی تامین نم یشود. لذا در صورت استفاده از دیوار رپید وال علاوه بر ایجاد عایق
صوتی و حرارتی مناسب دیوار یکپارچه شده و آماده براي نصب نما یا کاشی و سنگ م یگردد. در شکل زیر
دتایل اجرایی این دیوار براي پرکردن فضاي خالی بین دیوارهاي ساز ههاي ال اس اف نشان داده شده است.

همجنین در شکل زیر نحوه اتصال انواع نماهاي مختلف که در ساز ههاي ال اس اف مرسوم است به دیوار رپید
وال نشان داده شده است.

مزایاي دیوار پیش ساخته فوق سبک رپیدوال

وزن بسیار کم: 

وزن این دیوارهاي داخلی 35 تا 40 کیلوگرم بر متر مربع است. چنانچه در محاسبات اولیه سازه از دیوار
سبک رپید وال استفاده شود، می توان شاهد کاهش 25 درصدي مصرف میلگرد و بتن بود. کاهش این رقم قابل
توجه می تواند قیمت دیوارها را در پروژ ههاي انبوه سازي، تعدیل و بعضاً رایگان نماید.

سبک سازي سازه: 

مقاوم سازي سازه در برابر زلزله یکی از مهمترین اهداف طراحی سازه است. هرچه سازه سبکتر باشد، در مقابل
زلزله رفتار بهتري از خود نشان م یدهد. فن سبک سازي سازه عبارت است از کاهش وزن تمام شد هي ساختمان
با استفاده از تکنیک هاي نوینِ ساخت و استفاده از مصالح سبک و بهینه سازي روش هاي اجرا. کاهش وزن
ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه، زمان و انرژي، زیا نهاي ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله و صدمات
ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می رساند. یکی از روش هاي سبک سازي ساختمان ها، کاهش وزن تیغه هاي جداکننده در ساختمان است. استفاده از دیوارهاي سبک ترکیبی به عنوان دیوارهاي داخلی و پیرامونی،
از جمله این رو شها می باشد.

عایق صوت و حرارت مناسب: 

میزان کاهش صوت این دیوار بین 30 تا 50 دسی بل می باشد و همچنین به دلیل داشتن لایه پلی استایرن عایق
حرارتی بسیار مناسبی نیز هست.

مقاوم در برابر آتش: 

است که از بهترین مصالح مقاوم در برابر (BETA PLASTER) جدار ههاي بیرونی که متشکل از گچ بتا
آتش سوزي می باشد.

عدم آوار در زلزله: 

به دلیل وزن سبک و استحکام جداره ها که از گچ بتا است، امکان جدا شدن جداره ها از هسته ي مرکزي بسیار
ضعیف بوده و باعث کاهش دومین عامل کشتار (آوار دیوار) در زلزله می گردد.

بهداشتی و سازگار با انسان: 

در ترکیبات این دیوار پیش ساخته از هیچ نوع ماد هي مضر براي انسان یا محیط زیست استفاده نشده است.

مستقل از واردات و تحریمهاي سیاسی: 

به دلیل تولید % 100 داخلی و هم سویی با اهداف اقتصاد مقاومتی.

سهولت و سرعت در نصب و صرفه اقتصادي: 

این دیوار پیش ساخته به دلیل داشتن ابعاد بزرگ 50در70 سانتی متری اجرایی راحت و سریع دارد.

بلو كها با داشتن سطحی صاف و لبه هاي بیرون آمده و تورفته پس از اجرا، سطح دیوار تراز می باشد؛ به همین
دلیل این دیوار نیازي به گچ و خاك ندارد. این موارد باعث خواهد شد که نیاز به تعداد نفرات و ساعت کار کمتر
و در نتیجه دستمزد پایین تر جهت اجراي دیوار پیش ساخته رپید وال شود. به طور کلی هزینه هاي مستقیم
و غیرمستقیم این محصول بسیار کمتر از روش هاي سنتی و یا صنعتی قبلی می باشد.

کاهش زمان ساخت: 

بطوریکه فقط در مرحله دیوارچینی بیش از 5 برابر دیوار چینی با آجر به سرعت کار اضافه می شود.

عدم نیاز به گچ و خاك (گچکاري)

ضد آب: 

در مقابل رطوبت و برخورد آب مقاوم است.

حمل و نصب راحت 

عدم نیاز به کاشیکار: 

درصورت نیاز می توان در کارخانه کاشی مطلوب را جهت سرویس بهداشتی روي آن نصب گردد.

عدم نیاز به رایزر آب، برق و گاز: 

با توجه به حفره هایی که در داخل این دیوارها وجود دارد م یتوان لوله هاي آب و برق وگاز را از داخل این
دیوارها به راحتی عبور داد.

نبود ضایعات ساختمانی: 

ضایعات مصالح ساختمانی با استفاده از از این دیوار به حداقل می رسد.

خصوصیات عایق صوتی و حرارتی دیوار پیش ساخته رپید وال

1 – عایق حرارتی و برودتی: 

این ویژگی سبب کاهش میزان تقاضاي بار انرژي در طی فصول گرم و سرد سال می گردد. با توجه به این که
حاصل جمع تلفات حرارتی جدار هها و هواي نفوذي، بار حرارتی اتاق را که مبناي انتخاب مبدل هاي حرارتی از
قبیل رادیاتور، ف نکوئل و… خواهد بود، بدست می دهد. بدیهی است که اگر ضریب انتقال حرارتی جداره
ساختمان پایین باشد، میزان تلفات حرارتی در ساختمان پایین آمده و نیاز به سیستم حرارت مرکزي و تهویه با
ظرفیت کمتري خواهد بود. این امر موجب کاهش سرمایه گذاري اولیه مربوط به بخش تأسیسات در حدود % 30
خواهد شد. به علاوه چنانچه بتوان تلفات حرارتی در ساختمان را پایین آورد هزینه هاي بهره برداري ساکنان
کاهش چشمگیري خواهد داشت.

2 -صرفه جویی در مصرف انرژي (عایق حرارتی): 

آیا دیوار انتخابی شما الزامات مبحث 19 (صرفه جویی در مصرف انرژي) را تأمین می کند؟
قبل از هر مطلبی در مورد دیوار عایق، بهتر است بدانید که در حال حاضر رعایت مبحث 19 براي تمامی
ساختمان هاي در حال ساخت، اجباري است. یکی از مهمترین موارد این مبحث عایق بودن پوسته خارجی
ساختمان است که شامل دیوارهاي پیرامونی می باشد. دیوار رپید وال تمانی الزامات مبحث 19 را تامین می کند،
البته مقادیر به شرطی است که براي ساختمان مورد نظر از پنجره برتر (دو جداره) استفاده کنید.

3 -عایق صوت: 

کاهش ورود صدا یک عامل کلیدي در حفظ سلامت و آسایش ساکنان ساختمان هاي مسکونی به شمار می آید.
ساختار سلولی و نحوه ي پخش هوا در این دیوار، ایزولاسیون صوتی را تا میزان زیادي تقویت می نماید. همچنین
چند جداره بودن، جنس کامپوزیت معدنی جداره ها، عامل مهمی در تقویت عایق بندي صدا است. اما به منظور